Výhody pro české studenty:
- Možnost sledování přednášek z pohodlí domova bez nutnosti návštěvy školy
- Externí forma studia v pohodlných měsíčních blocích bez povinné docházky
- Rovnocenný diplom o vysokoškolském vzdělání s automatickým uznáváním v ČR*
- Studium na nejlepší slovenské právnické fakultě (dle Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry ARRA)
- Možnost cestovat na jiné vysoké školy v celém světě v rámci programu Erasmus

*Viz: http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/a-postup-podle-ekvivalencnich-dohod-madarsko-polsko

Popis:
Externí studium práva s online podporou (v externí formě studia) je skvělá příležitost, jak studovat právo z pohodlí domova. Naučtě se orientovat v právní oblasti, získejte nové vědomosti z historie, jazyků, či evropských struktur online! Jako absolventi bakalářského stupně studia nabudete znalosti o dějinách státu a práva, římského práva, ovládáte mechanismus státních orgánů se zřetelem na uplatňování zákonodárné, výkonné a soudní moci. Uplatnit se můžete zejména v soudnictví, státní správě a samosprávě.

Na PEVŠ následně nabízíme navazující magisterské studium. Nový modul online podpory zefektivní vaše studium a ušetří váš čas. Studujte obor právo moderním způsobem, který myslí na vaše potřeby. Sledujte přednášky online z domu či práce a využívejte další výhody, které modul nabízí. Kvalita studia a podmínky k jeho úspěšnému absolvování zůstávají bez změny.

Online podpora umožní, abyste mohli získat všechny potřebné informace přes online systém. K dispozici vám budou i všechny online zdroje PEVŠ, včetně přístupu do knihovny, k elektronickým vědeckým databázím, právnímu informačnímu systému C.H. BECK. Taktéž konzultace svých akademických a studijních otázek můžete vykonávat prostřednictvím elektronických komunikačních kanálů.
Pozn.: Uchazeč si vybere v e-přihlášce program se zkratkou „B-ePRA“ právo s poznámkou „ONLINE podpora“

Bez přijímacích zkoušek

Studijní programy:

Bc.: Právo
Mgr.: Právo

Nové možnosti

Formy studia
Program je otevřen v prezenční i kombinované formě studia. Další možnost je např. Individuální studijní plán.
Zaměření na praxi
Přednášky a semináře vedou zkušení pedagogové z VŠPP a PEVŠ s mezinárodním renomé.
Blíže k vám
Všechny školy disponují mimořádně kvalitním materiálno-technickým zabezpečením.

Místo působení:

Bc.: Bratislava
Mgr.: Bratislava

Školné:

Bakalářské studium
Bratislava
Denní studium Externí studium
Rok 2290 € 2040 €
Semestr 1203 € 1071 €
Měsíc 252 € 225 €
Magisterské studium
Bratislava
Denní studium Externí studium
Rok 2390 € 2140 €
Semestr 1255 € 1124 €
Měsíc 263 € 236 €
Magisterské studium
Bratislava
absolventi PEVŠ
Bc. studia
Denní studium Externí studium
Rok 2290 € 2040 €
Semestr 1203 € 1071 €
Měsíc 252 € 225 €
ZAUJALI JSME TĚ? ZJISTI SI VÍCE PODEJ SI E-PŘIHLÁŠKU

Ještě stále můžete zaslat přihlášku a začít studovat. Podej si přihlášku do 28.2.2019

Neváhej a přijď mezi odborníky na Panevropskou!